Kursu baigimo pazymejimas

Pagrindinės Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas į klausimą „kas yra CE sertifikatas?“ priklauso nuo pagrindinių Europos Sąjungos prielaidų paaiškinimo. Pateikiama, kad jos veikimo pagrindas yra trys principai: laisvas prekių, žmonių ir pinigų judėjimas. Siekdamos įgyvendinti pirmiau minėtus principus, ES valstybės narės nusprendė pašalinti visas Bendrijos vidaus prekybos kliūtis ir dar susitarė dėl bendros politikos dėl susitarimo su ES nepriklausančiais partneriais. Dėl šios priežasties Bendrijos rinkoje buvo sukurta mainų zona, panaši į tą, kurią naudoja viena šalis. Ji įgijo bendrosios rinkos arba bendrosios rinkos apibrėžtį.

Bendra vietos rinka ir medžiagų pateikimas į rinką

Man PrideMan Pride. Natūralūs erekcijos būdai

Vienas sunkiausių sunkumų, susijusių su prekyba tarp šalių, yra nacionaliniai reikalavimai dėl produktų kokybės ir saugos. Kiekvienoje šalyje buvo skirtingų modelių ir normų, kurios žymiai pasidalijo tarp kitų šalių. Gamintojas, kuris ketino pasiūlyti savo prekes šiose šalyse, kiekvieną kartą turėjo atitikti skirtingus reikalavimus. Siekiant panaikinti prekybos sunkumus, buvo būtina panaikinti šiuos skirtumus. Negalima panaikinti su prekių valdymu susijusių standartų. Todėl optimalus sprendimas buvo suvienodinti vertes visame bendruomenės skyriuje, dėl kurio prekybos mainams buvo taikomi tie patys reikalavimai.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su konkrečia gaminių ir produktų kokybe. Dėl didelio sudėtingumo ir daug laiko reikalaujančių procesų šis metodas buvo atsisakytas.

Sprendimas buvo sukurti supaprastintą požiūrį į techninio derinimo klausimą. Apibrėžti pagrindiniai saugos reikalavimai, keliami konkrečioms produktų grupėms, kurie būtinai turi būti atlikti prieš perkant produktą ar produktą paprastoje Europos rinkoje.

Už ES ribų esantys verslininkai, kurie turi pristatyti medžiagą, skirtą važiuoti bendruomenės aikštėje, pvz., Iš Turkijos, turi tai padaryti, kad jų stiprybė atitiktų ES kokybės standartus ir standartus. Šio fakto įrodymas yra jų rankose.

Sudaryti suderinti standartai, dėl kurių verslininkai žino, kokie pagrindiniai reikalavimai turėtų būti pasiekti. Ne pareiga suteikti šias tiesas. Verslininkas gali tam tikru būdu įrodyti, kad jo gaminys pripažįsta judėjimą Bendrijos pardavime.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

„Ce“ ženklinimas nėra naujas dalykas, o gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius reikalavimus, susijusius su informacija, kurią ji užima.Jame yra gamintojo ženklo gamintojo deklaracija arba įgaliotasis atstovas. Patvirtina, kad produktas buvo sukurtas sąmonėje su tam tikrais reikalavimais, pateiktais patarimuose dėl konkretaus produkto. Ji gali gyventi vienas arba kelios skirtingos direktyvos.

Bendrijos teisė numato atitikties prielaidą ir minimalius su sauga susijusius reikalavimus, keliamus CE ženklu pažymėtam gaminiui.

„CE“ sertifikatas ant medžiagos priskiriamas individualiai gamintojui arba įgaliotam atstovui. Jis tęsiamas įrodžius, kad produktas atitinka tam tikrus direktyvos reikalavimus. Siekiant nustatyti šį faktą, atitikties vertinimo procedūra yra perkeliama, o atlikus teigiamą patikrinimą, išduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedūros gali skirtis atsižvelgiant į riziką, susijusią su žinomo produkto naudojimu. Kuo išsamesnė rizika naudoti produktą ir tuo rimčiau, kuo daugiau procedūrų turi įvykdyti gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Kai kuriais atvejais patartina laikytis net dešimties Bendrijos standartų reikalavimų.